Quản lý ngân sách thông minh thời 4.0

Quản lý ngân sách thông minh thời 4.0

  •  30/11/2021

Ngân sách doanh nghiệp là kế hoạch thu chi của doanh nghiệp được biểu thị bằng hiện vật hoặc tài chính cho một thời kỳ nhất định trong tương lai (tuần, tháng, quý, năm). Việc sử dụng ngân sách hiệu...

 Bảo hành - Nghiệp vụ quan trọng với doanh nghiệp

Bảo hành - Nghiệp vụ quan trọng với doanh nghiệp

  •  08/11/2021

Khi khách hàng có nhu cầu mua hàng họ sẽ thường dựa vào uy tín của các doanh nghiệp hay cửa hàng mà họ mua để làm việc lâu dài và đem lại hiệu suất chất lượng cao. Bảo hành có trách nhiệm sẽ góp phần...

 Hóa đơn bán lẻ - Giải pháp vàng cho chủ kinh doanh

Hóa đơn bán lẻ - Giải pháp vàng cho chủ kinh doanh

  •  29/10/2021

Hóa đơn là một phạm trù rộng, chúng bao gồm nhiều loại khác nhau. Bao gồm: hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, phiếu vé,.. và hóa đơn bán lẻ. Như vậy, chúng ta tuyệt đối không được nhầm lẫn...