7 bước lập kế hoạch Marketing sản phẩm mới 2022

7 bước lập kế hoạch Marketing sản phẩm mới 2022

  •  04/03/2022

Kế hoạch marketing là một phần trong kế hoạch kinh doanh tổng thể. Tuy nhiên, ở nhiều trường hợp cụ thể, nó có thể tách rời để thực hiện mục tiêu ngắn hạn. Việc lập kế hoạch Markerting, nếu được thực...

 CTR là gì? Bao nhiêu CTR trong SEO là đủ?

CTR là gì? Bao nhiêu CTR trong SEO là đủ?

  •  31/10/2021

Click Through Rate (CTR) hay còn được gọi là chỉ số thể hiện tỷ lệ nhấp chuột. Nếu bạn đang chạy một chiến dịch quảng cáo thì Click Through Rate là tỷ lệ giữa số lần nhấp chuột vào quảng cáo chia cho...