PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

1. Download phần mềm bán hàng2. Download full các phần mềm cài đặt

Hệ quản trị CSDL SQL 2008 Express

Phiên bản Windows chưa hỗ trợ Framework 3.5

Công cụ gỡ bỏ cài đặt, sửa chữa hoặc vá cài đặt Framework không thành công

Phiên bản hỗ trợ in biểu mẫu dành cho Windows 64 bit

Phiên bản hỗ trợ in biểu mẫu dành cho Windows 32 bit

Phiên bản hỗ trợ chỉnh sửa biểu mẫu in ấn.

Phần mềm Office 2007

Công cụ bổ trợ cài đặt SQL 2008 trên WinXP

Công cụ bổ trợ cài đặt SQL 2008 trên WinXP 

Phần mềm hỗ trợ in mã vạch dành cho máy in mã vạch chuyên dụng.

Phần mềm hỗ trợ chạy gridview.

Driver máy in hóa đơn chuyên dụng

Barcode Tool Setup: Bộ cài và font hỗ trợ in mã vạch trên report.