PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

  1. Download phần mềm bán hàng

  2. Download full các phần mềm cài đặt

  Hệ quản trị CSDL SQL 2008 Express

  Phiên bản Windows chưa hỗ trợ Framework 3.5

  Công cụ gỡ bỏ cài đặt, sửa chữa hoặc vá cài đặt Framework không thành công

  Phiên bản hỗ trợ in biểu mẫu dành cho Windows 64 bit

  Phiên bản hỗ trợ in biểu mẫu dành cho Windows 32 bit

  Phần mềm Office 2007

  Công cụ bổ trợ cài đặt SQL 2008 trên WinXP

  Công cụ bổ trợ cài đặt SQL 2008 trên WinXP 

  Phần mềm hỗ trợ in mã vạch dành cho máy in mã vạch chuyên dụng.

  Phần mềm hỗ trợ chạy gridview.

  Driver máy in hóa đơn chuyên dụng

  Barcode Tool Setup: Bộ cài và font hỗ trợ in mã vạch trên report.