Vị trí đang tuyển

  TẠI SAO CHỌN SALESOFT

  Salesoft.vn

  MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CỞI MỞ VÀ THOẢI MÁI

  Salesoft khuyến kích mọi người đóng góp ý kiến xây dựng môi trường làm việc thân thiện, sáng tạo đóng góp vào sự phát triển công ty

  Salesoft.vn

  CÂN BẰNG GIỮA CÔNG VIỆC VÀ CUỘC SỐNG

  Salesoft luôn có trách nhiệm giúp đỡ nhân viên cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

  Salesoft.vn

  CƠ HỘI PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP

  Tại Salesoft, CBCNV thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo phát triển kỹ năng nghề nghiệp (Kỹ năng cứng và kỹ năng mềm)

  Salesoft.vn

  GHI NHẬN SỰ ĐÓNG GÓP

  Salesoft luôn khuyến khích những đóng góp của anh em và kịp thời khen thưởng những nỗ lực này bằng vật chất và tinh thần

  Salesoft.vn

  TINH THẦN TẬP THỂ

  “Khi đơn độc chúng ta làm rất ít, cùng nhau chúng ta có thể tạo ra nhiều thứ.”

  Salesoft.vn

  DOANH THU CAO, THƯỞNG CAO

  Salesoft cam kết xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, áp dụng công nghệ mang lại giá trị cho khách hàng chính là mang lại giá trị cho nhân viên