• Kinh doanh

  Skype Yahoo

  Ms. Hội: 0167 206 4090

 • Kỹ thuật

  Skype Yahoo

  Mr. Dũng: 0904946292

 • Kinh doanh

  Skype Yahoo

  Ms. Lan: 0964901166

 • Kinh doanh

  Skype Yahoo

  Mr. Luận: 0983 336 449

 • Kỹ thuật

  Skype Yahoo

  Mr. Đức: 0976004451

 • Chăm sóc khách hàng

  Skype Yahoo

  CSKH: 04.36360326

Bài 1: Hướng dẫn khai báo Danh Mục

Bài 2: Hướng dẫn cài đặt phần mềm

Bài 3: Khai báo quản trị người dùng

Bài 4: Hướng dẫn nhập dữ liệu tồn đầu kỳ