Rút tiền tài khoản ngân hàng nộp vào quỹ | Salesoft.vn
Kinh Doanh
    Skype Me™!  
Mr. Long: 0988 262 368
Kinh Doanh
    Skype Me™!  
Ms. Hương: 0973 7700 43
Kinh Doanh
    Skype Me™!  
Mr. Dũng: 098 333 0380
Kinh Doanh
   Skype Me™!  
Mr. Luận: 0983 336 449
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
  Skype Me™!   
Mr. Đức: 0976004451
Chăm Sóc Khách Hàng
   Skype Me™!   
CSKH: 04 63 26 68 68

Rút tiền tài khoản ngân hàng nộp vào quỹ

Hot!Ngược lại với việc chi tiền đi nộp vào tài khoản là việc rút tiền từ tài khoản ngân hàng về quỹ tiền mặt ở công ty. Công việc này được thực hiện trong phần mềm quản lý bán hàng salesoft cũng gồm 2 bước ngược lại với chi tiền. 2 bước thực hiện như sau:

Nghiệp vụ Rút tiền tài khoản ngân hàng về quỹ tiền mặt

Bước 1: Lập Phiếu rút tiền khỏi ngân hàng

Chọn Quỹ Tiền mặt ===è Giấy rút tiền khỏi ngân hàng

 

Mục Tên ngân hàng: Chọn đúng tên ngân hàng , tài khoản ngân hàng rút tiền

Mục Khoản mục: Chọn khoản mục: Rút tiền khỏi ngân hàng

Bước2: Sau khi rút tiền ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt thì Lập phiếu thu

Chọn Quỹ tiền mặt ====è Phiếu thu khác

Mục khoản mục: Chọn khoản mục Rút tiền khỏi ngân hàng.

Comments

comments